PUGOYI


Hong Kong Office

Unit C & D, 8/F, Tong Yuen Factory Building, 505 Castle Peak Road, Lai Chi Kok, Kowloon
T: 852.2733.0902
E: info@pugoyi.asia

Taiwan office
No. 68, Songjiang Rd, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan 10456
T: 886.2.2567.7660
E: taiwan@pugoyi.asia

Unified Business No.: 53912511